آغاز اولین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان رفسنجان

بنا به گزارش معاون اجرایی خیریه :

امروز پنج شنبه 98/8/23 اولین دوره آموزش توانمندسازی گروه اول مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با همکاری مدیریت محترم اموزشگاه صنایع دستی نیاکان پارس به مدیریت سرکار خانم عبداللهی برگزار گردید

هدف از تدوین این روش ایجاد رویه ای ماندگار هدفمند در ارایه خدمت به مددجویان جهت توانمندی ماندگار انها و کمک به بازگشت انها به بازار کار و جامعه میباشد