اختتامیه اولین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان

بنا به گزارش معاون اجرائی خیریه :

مورخه98/9/19 پایان اولین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان میباشد .

مددجویان در این دوره آموزش های تئوری و عملی (پته دوزی) را در آموزشگاه صنایع دستی نیاکان پارس فرا گرفته اند و جهت دریافت گواهینامه به سازمان فنی و حرفه ای معرفی گردیدند