اهدا غذا گرم به مهرجویان خیریه توسط هیت عباسیه جعفرآباد رفسنجان

بمناسبت شهادت بانو فداکار اسلام حضرت ام البنین (س) میزبانی غذا گرم مهرجویان توسط هیت عباسیه جعفرآباد رفسنجان صورت گرفت و غذا بین مهرجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان توزیع گردید