اهدا ویلچر به مددجو

مورخه98/9/29 یک عدد ویلچر  به(اقا اسماعیل ) که مدت ها در انتظار بود ودر شرایط سختی بود اهدا گردید