اهدا پک های بهداشتی و پیشگیری از بیماری کرونا

اولین مرحله توزیع پک های کامل مواد شوینده و ضدعفونی کننده بین مهرجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

98/12/10