بمناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن سرکشی از منازل و دیدار با زنان سرپرست خانوار توسط مدیر عامل و تیم اجرایی

صبح امروز

مورخه98/11/27 مدیر عامل و تیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان بمناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن  سرکشی از منازل و دیدار با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خیریه داشتند