تقدیر وتشکر از مسئول سابق روابط عمومی خیریه

مراسم تقدیر از مسئول سابق روابط عمومی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  جناب آقای علی عابدینی  با حضور مدیر عامل و تیم اجرائی  مورخه 98/9/26 انجام گرفت

 

جناب آقای علی عابدینی

اندیشه و تلاش خدمتگذاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت

بدینوسیله از تلاش و زحمات مستمر حضرتعالی بعنوان مسئول روابط عمومی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان در سال های 97و98 تقدیر و تشکر میگردد

از خداوند متعال برایتان سلامتی . بهروزی و توفیق استمرار خدمتگذاری را مسئلت دارم

 

با نهایت سپاس

مدیرعامل خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

محسن رجبی