جلسه هم اندیشی با مدیریت فرهنگسرای خیام شهرداری رفسنجان

صبح امروز

مورخه98/11/21 جلسه هم اندیشی مدیر عامل خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  با مدیریت محترم فرهنگسرای خیام شهرداری رفسنجان  در زمینه برنامه های فرهنگی و آموزشی جهت استفاده مهرجویان خیریه از این مجموعه انجام گرفت