جلسه کمیته بررسی و تحقیق

جلسه کمیته بررسی و تحقیق پرونده های مددجویان مورخه 98/9/21 در محل دفتر خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با حضور اعضا اصلی کمیته بررسی تشکیل گردیدو تصمیمات لازم در مورد پرونده های قابل پذیرش اتخاذ گردید