دیدار مدیرعامل وتیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران با شهردار محترم شهرستان رفسنجان

دیدار مدیرعامل و تیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با شهردارمحترم شهرستان رفسنجان جناب آقای مهندس عظیمی زاده و تقدیر و تشکر از ایشان بابت راه اندازی گرمخانه این شهرستان