دیدار مدیرعامل و تیم اجرائی با امام جمعه محترم شهرستان رفسنجان

دیدار مدیر عامل و تیم اجرائی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان  با امام جمعه محترم شهرستان رفسنجان جناب آقای حجت الاسلام عسکری

مورخه98/9/26