روز احسان و نیکوکاری گرامی

روز احسان و نیکوکاری گرامی

نوروز با حال و هوای بهاری داره از راه میرسه.

با تمام لطافت و با تمام زیبایی هایی که داره

اشتیاق کودکان خانواده قلب های مهربان برای رسیدن نوروز توصیف نشدنیه چرا که بهار با خودش حال خوب و لبخند میاره و از همه مهم تر. همه چیز نو میشه

ما در خانواده بزرگ قلب های مهربان باور داریم. همراهی شما مردم نیک اندیش در این روزهای نوروزی حمایتی است

برای واقعیت بخشیدن به آرزوهای کودکانه

قدردان مهرتان هستیم