روز مددکاری اجتماعی گرامی باد

روز مددکاری اجتماعی گرامی باد

 

همدلی و فداکاری واژه ایست که مددکاران بزرگوار خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان آنرا معنا کردند

سپاس از همت والای این عزیزان در پیشبرد اهداف خیریه