کمک به اشتغال زایی

دعوت به همکاری

این موسسه با هدف ایجاد زمینه اشتغال نیازمندان و بیماران و….از کلیه خیرین محترم جهت مشارکت در این امر مهم دعوت می نماید بدین منظورکلیه خیرین محترم می توانند با سرمایه گذاری و مشارکت در این بخش همراهی خود را با موسسه اعلام نمایند تا به این وسیله مشکل اشتغال در این گروههای آسیب پذیر مرتفع و ریشه فقر و مشکلات ناشی از عدم اشتغال مرتفع گردد

 

خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان