دیدار مدیرعامل وتیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران با شهردار محترم شهرستان رفسنجان

دیدار مدیرعامل وتیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران با شهردار محترم شهرستان رفسنجان

دیدار مدیرعامل و تیم اجرایی خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با شهردارمحترم شهرستان رفسنجان جناب آقای مهندس عظیمی زاده و تقدیر و تشکر از…

دومین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

دومین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان

آغاز دومین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان  خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با همکاری مدیریت محترم آموزشگاه صنایع دستی نیاکان پارس سرکار خانم عبداللهی هدف…