آغاز اولین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان رفسنجان

آغاز اولین دوره آموزش توانمندسازی مددجویان خیریه قلب های مهربان رفسنجان

بنا به گزارش معاون اجرایی خیریه : امروز پنج شنبه 98/8/23 اولین دوره آموزش توانمندسازی گروه اول مددجویان خیریه قلب های مهربان نیکوکاران رفسنجان با…